Lưỡi cắt cỏ Makata 30 – 35 – 50

Liên hệ

Chiều dài: 30 –  35 – 40cm

Độ dày: 1.5 –  2.0 – 2.4mm

Tư vấn miễn phí (24/7) 0909 38 66 18